+31 (0)6 20652787 info@lccg.nl

Klachtenregeling

LCCG heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Uiteraard vaktechnische kwaliteit, maar zeker ook kwaliteit van andere aspecten van onze dienstverlening.
Alhoewel wij continue investeren in het op peil houden en verbeteren van onze kwaliteit kunnen wij uiteraard niet voorkomen, dat er wel eens iets niet helemaal naar tevredenheid van onze opdrachtgevers verloopt. Mocht dit zich voordoen dan is uiteraard degene die uw opdracht uit voert daarvoor het eerste aanspreekpunt. Maar mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop uw melding wordt opgepakt, dan verzoeken wij u om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken aan:

LCCG B.V.
t.a.v. S.A. Langbroek-Coppus
Burgemeester van Beugenstraat 24
4904 LT Oosterhout

Gelieve in alle gevallen duidelijk uw naam, de naam van uw contactpersoon en de aard van de klacht aan te geven. Na ontvangst van uw melding krijgt u ten alle tijde bericht van ons en zullen wij er alles aan doen om de klacht naar tevredenheid af te handelen.

Heeft u vragen?

Wij denken graag met u mee.